วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค


การเลือกซื้อโน๊ตบุ๊ค
1.ตรวจสอบการเปิด-ปิด ฝาพับให้ดีว่ามีอาการหลวมหรือไม่
2.ตรวจสอบระบบเสียงด้วยการเปิดเพลงฟัง ลองเสียบหูฟัง และใช้ไมโครโฟนด้วย
3.ตรวจสอบการใช้พอร์ตต่างๆ ด้วยการลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น การเสียบ USB FlashDrive ดูว่ามองเห็นทุกพอร์ตหรือไม่
4.ตรวจสอบไฟแสดงสถานะต่างๆว่าทำงานปกติหรือไม่
5.ตรวจสอบปุ่มคีย์บอร์ดว่าครบถ้วนหรือไม่ เช่นปุ่มคีย์บอร์ดยุบตัว หรือสปริงตัวกลับปกติหรือไม่
6.ลองเสียบปลัี๊กใช้งานและถอดปลั๊กเพื่อใช้ไฟแบตเตอรี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น